h1

An t-Alltan, Clilstore, agus Guthan nan Eilean

October 25, 2013

Here is Caoimhín Ó Donnaíle’s recent presentation at a national conference for Gaelic teachers – An t-Alltan – speaking about his work for TOOLS on Clilstore.

Island Voices - Guthan nan Eilean

Seo an taisbeanadh a bh’ aig Caoimhín Ó Donnaíle o chionn treiseag aig co-labhairt nàiseanta airson tidsearan. Tha An t-Alltan air a bhith a’ ruith o 2008, ach b’ e seo a’ chiad chothrom aig Caoimhín an obair a tha e a’ dèanamh airson Pròiseact TOOLS air Clilstore, Wordlink, agus Multidict a shealltainn. Cha robh aige ach 20 mionaid, ach rinn e an gnothach glè mhath – le “plug” airson Guthan nan Eilean san òraid aige cuideachd. Taing mhòr, Chaoimhín!

 

 

Here is Caoimhín Ó Donnaíle’s recent presentation at a national conference for Gaelic teachers – An t-Alltan – speaking about his work for TOOLS on Clilstore, Wordlink, and Multidict. He only had 20 minutes but still managed a plug for Island Voices….

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: